Εκτέλεση Ομαδική Εργασίας

 

Οι λεπτομερείς οδηγίες που παρέχονται στους γονείς από τον θεραπευτή της μεθόδου Vojta, πρέπει να παρέχουν ασφάλεια στη μητέρα κατά την θεραπεία του παιδιού της στο σπίτι.
Για να είναι η θεραπεία Vojta επιτυχής, πρέπει να εφαρμόζεται κατά κανόνα πολλές φορές (ενδεχομένως έως τέσσερις φορές), καθημερινά.
Μια συνεδρία θεραπείας διαρκεί μεταξύ πέντε και είκοσι λεπτά.
Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε, ότι οι γονείς ή κηδεμόνες για την εκτέλεση της καθημερινής θεραπείας, παίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία της θεραπείας Vojta.
Ανάλογα με την μορφή της νόσου, προσδιορίζεται η ένταση της άσκησης, η ακρίβεια της συχνότητας και ακολούθως η αποδοτικότητα και η επιτυχία της θεραπείας.
Μετά την παραπομπή από τον θεράποντα ιατρό στον φυσικοθεραπευτή της μεθόδου Vojta, ο ίδιος δημιουργεί ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα και μαζί με τον ασθενή / γονέα καθορίζει τους στόχους της θεραπείας.
Η μετάδοση της θεραπευτικής τεχνικής σε γονείς ή κηδεμόνες θα πρέπει να γίνει άμεσα, έτσι ώστε η θεραπεία αν είναι δυνατόν να αρχίσει και στο σπίτι με την απαιτούμενη ένταση της.
Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, η οποία μπορεί να πάρει εβδομάδες ή μήνες - ακόμη και χρόνια σε ειδικές περιπτώσεις, θα πρέπει ο θεραπευτής Vojta, πάντα να στέκεται στο πλευρό των γονιών και να τους ενθαρρύνει.
Το πρόγραμμα θεραπείας, η δοσολογία και οι διακοπές της θεραπείας, πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με την εξέλιξη του ασθενούς σε τακτά χρονικά διαστήματα.