Η εφαρμογή του αξιώματος Vojta στη θεραπεία εγκεφαλονευρικών παθήσεων

 

Η μέθοδος αποκατάστασης που ανακάλυψε ο Καθ. Vojta, στηρίζεται στην λεπτομερή γνώση της κινητικής ανάπτυξης του υγιούς, αλλά και του παθολογικού νεογνού. Η τόσο ακριβής και λεπτομερής ακολουθία της εξέλιξης των λειτουργιών του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος και η πρόκληση λειτουργικών συστημάτων, κάθε φορά καινούργιων και κάθε φορά κοντύτερα στο φυσιολογικό, είναι η βάση της σωστής θεραπευτικής αντιμετώπισης του νεογέννητου υψηλού κινδύνου παιδιού. Η λειτουργική επανεκπαίδευση είναι το κεντρικό στοιχείο της μεθόδου Vojta, είναι το στοιχείο που μπορεί να κατευθύνει στο δρόμο της ελπίδας για την αποκατάσταση παιδικών εγκεφαλοπαθειών.
Σε παιδιά που τα ενεργοποιήσιμα κινητικά τους κέντρα δεν ήταν διαθέσιμα ή ήταν ελλιπή, πολλές φορές σε μια αδύναμη κινητική τους δραστηριότητα, όταν εφαρμοζόταν μια επαναλαμβανόμενη ενεργοποίηση, επέφερε σημαντικά και πλήρη αποτελέσματα. Από τις παρατηρήσεις αυτές, που έκανε ο καθηγητής Vojta, κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι οι βρεφικοί σπασμοί που είχαν λειτουργικά μπλοκαρισθεί, μπορούσαν να ενεργοποιηθούν στα πλαίσια της επανεργοποίησης της κινητικής τους εξέλιξης.