Η έγκαιρη διάγνωση σε βρέφη

 

Οι παρατηρήσεις και εκτιμήσεις που έκανε ο καθηγητής Vojta, αναφορικά με τα χαρακτηριστικά ενός βρέφους και η αξιολόγηση της δυναμικής της ανάπτυξης των πρωτοβάθμιων αντανακλαστικών, αποτελούν μια μοναδική μορφή έγκαιρης διάγνωσης των διαταραχών της στάσης και κίνησης στη βρεφική ηλικία.

Σύμφωνα με τον Vojta, η έγκαιρη διάγνωση των κινητικών εκτροπών ενός παιδιού, δηλ. όσο το δυνατόν νωρίτερα (εντός των πρώτων 6 μηνών της ζωής του) και η εφαρμογή κατάλληλης θεραπείας, δίνει την καλύτερη ευκαιρία για ανάκαμψη, καθότι η έγκαιρη θεραπεία αντιτίθεται στην εκδήλωση μιας "ψευδούς κινητικότητας".